Da Cólquida à Galiza: Andrés Pociña, Medeia em Camariñas

partilhar
Author Silva, Maria de Fátima
Type book chapter
Book Medeia, Safo, Antígona: mitos eternos, novas leituras: Andrés Pociña
Publisher Imprensa da Universidade de Coimbra
Year of Publ. 2018
ISBN 978-989-26-1525-7
DOI https://doi.org/10.14195/978-989-26-1526-4_2
Language Portuguese
Type of Access

Limited

Citation
DE SILVA, Maria Fátima. Da Cólquida à Galiza: Andrés Pociña, Medeia em CamariñasDa Cólquida à Galiza: Andrés Pociña, Medeia em Camariñas. presented at the 2018. Coimbra, 2018.
Nº Leituras:
867