Micelas poliméricas para encapsulación, vectorización y cesión de fármacos.

partilhar
Authors Alvarez Lorenzo, Carmen
Concheiro, Angel
Sosnik, Alejandro
Keywords Micelas poliméricas, Copolímeros de bloque, Nanotransportador, Solubilización, Sensibilidad a estímulos, Vectorización de fármacos, Polymeric micelles, Block copolymers, Nanocarrier, Solubilization, Stimuli responsiveness, Drug targeting
Type book chapter
Book Biomateriais aplicados ao desenvolvimento de sistemas terapêuticos avançados
Publisher Imprensa da Universidade de Coimbra
Year of Publ. 2015
ISBN 978-989-26-0880-8
DOI http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0881-5_5
Language Espanhol
Type of Access

Limited

Citation
ALVAREZ LORENZO, Carmen; CONCHEIRO, Angel; SOSNIK, Alejandro. Micelas poliméricas para encapsulación, vectorización y cesión de fármacos.Micelas poliméricas para encapsulación, vectorización y cesión de fármacos.. presented at the 2015. Coimbra, 2015.
Nº Leituras:
1339