O canto das fontes. Hélade e Roma. Volume II

partilhar
Author Medeiros, Walter de
Keywords
Publisher Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra
Imprensa da Universidade de Coimbra
Year of Publ. 2012
ISBN 978-989-721-030-3 (PDF)
DOI http://dx.doi.org/10.14195/978-989-721-030-3
Language Portuguese
Type of Access

Limited

Citation
DE MEDEIROS, Walter - O canto das fontes. Hélade e Roma. Volume II. Coimbra: [s.n.]. 165 p. ISBN 978-989-721-030-3 (PDF).
Nº Leituras:
5687